Hải Dương 981 tạm bị bão Rammasun đuổi khỏi Việt Nam

Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014. Được đăng bởi Đặng Thanh Thái
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan