Phóng viên Foley của Mỹ bị tra tấn nhiều lần trước khi bị chặt đầu

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014. Người đăng: Đặng Thanh Thái
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan