Phóng viên Foley của Mỹ bị tra tấn nhiều lần trước khi bị chặt đầu

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014. Được đăng bởi Đặng Thanh Thái
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan