Bão Rammasun cấp 13 sắp vào đất liền

Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014. Được đăng bởi Đặng Thanh Thái
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan