Tình trạng căn cứ không quân Syria sau khi bị Mỹ bắn tên lửa

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017. Được đăng bởi
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan